(1)
ŁucewiczL. O Religijnej Duchowości W Okresie Antyreligijnej Odwilży. PR 2011.