(1)
PrzebindaG. Trzeci Chrzest Rusi. Udział Moskiewskiego Prawosławia W Ekspansji Putina Na Ukrainę. PR 2015.