(1)
PanasK. Futurystyczna Technika Konstrukcji Metafory (na Przykładzie Twórczości Wielimira Chlebnikowa). PR 2014.