(1)
KalitaL. Pochowajcie Mnie Pod Podłogą Pawła Sanajewa Jako Artystyczna Ilustracja Zastępczego Zespołu Münchhausena. PR 2010.