(1)
JanikowskiP.; Krzemińska-KrzywdaJ. O Postrzeganiu Zawodu Tłumacza Przez Studentów Filologii Rosyjskiej I Studentów Innych Fi Lologii. PR 2010.