(1)
PawletkoB. Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji Poświęconej 70-Leciu Urodzin Josifa Brodskiego (Wilno 31 Maja–3 Czerwca 2010). PR 2010.