(1)
RudykA. Artur Czapiga: Gramatyka Konfrontatywna Rosyjsko-Polska. Morfologia. Składnia Zdania Pojedynczego. PR 2014.