(1)
Chłopek-LaboM.; KorczyńskiK. Sprawozdanie Z Międzynarodowego Seminarium Semiotycznego Текст как динамический объект. PR 2014.