(1)
KomisarukE. Blokada Leningradu I Postpamięć W Powieści Jeleny Czyżowej "Город, написанный по памяти". PR 2020.