ŁucewiczL. (2011). O religijnej duchowości w okresie antyreligijnej odwilży. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3586