SupaW. (2011). Proza produkcyjna „szestidiesiatników” wczoraj i dziś. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3588