BiełobrowcewaI. (2011). Wasilij Aksionow w Estonii. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3589