SałajczykJ. (2011). Borys Bałter — zapomniany „szestidiesiatnik”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3591