PrzebindaG. (2015). Trzeci chrzest Rusi. Udział moskiewskiego prawosławia w ekspansji Putina na Ukrainę. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3620