PanasK. (2014). Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3621