KomisarukE. (2014). Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale Dzienników Olgi Berholc i Zapisków człowieka oblężonego Lidii Ginzburg). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3622