FastP. (2014). O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego „Я сижу у окна…”. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3623