Scheller-BoltzD. (2014). O świadomości płciowej w języku niemieckim, rosyjskim i polskim. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3626