ZaorskaM. (2014). O roli milczenia w procesie wychowania aktora (w 150. rocznicę urodzin Konstantina Stanisławskiego). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3627