PomorskaV. (2010). Psychologia kobiety skrzywdzonej (na przy-kładzie Idioty Fiodora Dostojewskiego). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3635