CzpigaZ. (2010). Rosyjskie modele zdań za znaczeniem żalu w kon frontacji z językiem polskim . Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3638