JanikowskiP., & Krzemińska-KrzywdaJ. (2010). O postrzeganiu zawodu tłumacza przez studentów filologii rosyjskiej i studentów innych fi lologii. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3640