PawletkoB. (2010). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji poświęconej 70-leciu urodzin Josifa Brodskiego (Wilno 31 maja–3 czerwca 2010). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3642