RudykA. (2014). Artur Czapiga: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3781