BanasiakE. (2006). Emigracja rosyjska we Francji — realia i mity (od przełomu XIX/XX w. do —białej emigracji w okresie międzywojennym). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3906