KralW. (2006). Koncepcja miłości a wątki homoerotyczne w twórczości literackiej Michaiła Kuzmina i Karola Szymanowskiego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3907