MadlochJ. (2006). ПредставлениетJosifa Brodskiego: synteza poezji i fotografii. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3908