Sładkiewicz Żanna. (1). Obraz współczesnej Rosji w języku i kulturze. Słowo wstępne. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5506