PstygaA. (1). Wtręty rosyjskojęzyczne w relacjach polskich korespondentów zagranicznych. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5507