WójciakM. (2018). Rosyjskie wędrówki Czesława Miłosza. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6219