PiotrowskiR. (2018). WYOBRAŻENIA O ZAŚWIATACH DEMONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE BAJEK O OSZUKANYM DIABLE. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7249