JaworskiM. (2020). Pamięć z gipsu. O kruchości tradycji i modelowaniu przeszłości-przyszłości w późnej twórczości Wiktora Pielewina. Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). https://doi.org/10.31261/pr.7894