PlichtaP. (2020). Kody alchemiczne w rosyjsk im przekładzie Devotions upon Emergent Occasions Johna Donne ’a. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8618