FastP. (2020). spis treści 2020 nr 3. Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/9077