WinogradowI. Kim byli „szestidiesiatnicy”? Ich rola w kulturze rosyjskiej. Co pozostawili po sobie, jeśli istotnie coś po nich zostało?. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.