ArchangielskiA. Oddział: co stworzyli filozofowieszesti-diesiatniki?. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.