IwanowaN. Odchodząca generacja — coś więcej niż generacja. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.