Wołodźko-ButkiewiczA. Polska w recepcji inteligencji rosyjskiej lat 60. XX wieku — polska recepcja rosyjskich „szestidiesiatników”. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.