SupaW. Proza produkcyjna „szestidiesiatników” wczoraj i dziś. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.