BiełobrowcewaI. Wasilij Aksionow w Estonii. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.