WoźniakA. Siniawski-Terc. Los i dzieło, czyli rodowód inteligenta. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.