SałajczykJ. Borys Bałter — zapomniany „szestidiesiatnik”. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 1 mar. 2011.