PrzebindaG. Trzeci chrzest Rusi. Udział moskiewskiego prawosławia w ekspansji Putina na Ukrainę. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2015.