PanasK. Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa). Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2014.