FastP. O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego „Я сижу у окна…”. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2014.