PomorskaV. Psychologia kobiety skrzywdzonej (na przy-kładzie Idioty Fiodora Dostojewskiego). Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2010.