KalitaL. Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2010.