CzpigaZ. Rosyjskie modele zdań za znaczeniem żalu w kon frontacji z językiem polskim . Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2010.