JanikowskiP.; Krzemińska-KrzywdaJ. O postrzeganiu zawodu tłumacza przez studentów filologii rosyjskiej i studentów innych fi lologii. Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2010.