PawletkoB. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji poświęconej 70-leciu urodzin Josifa Brodskiego (Wilno 31 maja–3 czerwca 2010). Przegląd Rusycystyczny, n. 3, 1 jun. 2010.